FORTRYDELSESFORMULAR

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til: 

TOTvibes

vibevej 21
6230 Rødekro

E-mail: info@totvibes.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

– Bestilt den ______________________________________________________

– Ordrenummer ______________________________________________________

– Bestillers adresse ______________________________________________________

– Bestillers underskrift ______________________________________________________